Help

Bron:

NatFokwaarde gebaseerd op Nederlandse en Vlaamse informatie zonder genomische info
IntOmgerekende fokwaarde, gebaseerd op informatie uit buitenland zonder genomische info
MdnFokwaarde gebaseerd op Nederlandse MRY en Duitse Doppel Nutzung informatie zonder genomische info
OFwOmgerekende fokwaarde, gebaseerd op buitenlandse fokwaarde en omrekeningsfactoren
GNatFokwaarde gebaseerd op Nederlandse en Vlaamse informatie met genomische info
GFwFokwaarde gebaseerd op voorouderinformatie en genomische informatie
IGFwOmgerekende fokwaarde, gebaseerd op genomische informatie uit buitenland en voorouderinformatie
GintOmgerekende fokwaarde, gebaseerd op informatie uit buitenland en nationale genomische info
GMdnFokwaarde gebaseerd op Nederlandse MRY en Duitse Doppel Nutzung informatie met genomische info

NVI, national index:

NVI(Zb en Rb) =0,37*Inet + 0,07*Levensduur + 5,5*(Uiergezondheid-100) + 6,5*(Vruchtbaarheid-100) +
2,0*(Uier-100) +2,5*(Beenwerk-100) + 2,0*(Geboorteindex-100) + 3,0*(Klauwgezondheid-100) + 0,37*Besparing voerkosten
NVI(D en Bbl) =0,33*Inet + 0,09*Levensduur + 5,7*(Uiergezondheid-100) + 5,5*(Vruchtbaarheid-100) +
5,5*(Uier-100) +5,5*(Beenwerk-100) + 2*(Geboorteindex-100) + 5,0*(Vleesindex-100)
 
Inet = 0,3*kg lactose + 2,1*kg vet + 4,1*kg eiwit
 
Uiergezondheid = 0,477*(Subklinische mastitis-100) +
0,641*(Klinische mastitis-100) + 100
 
Vruchtbaarheid = 0,786*(Interval eerste-laatste inseminatie-100) +
0,322*(Interval afkalven eerste inseminatie-100) + 100
 
Geboorteindex = 0,08*(Geboorteverloop-100) +
0,07*(Afkalfgemak-100) +
0,50*(Levensvatbaarheid bij geboorte-100) +
0,75*(Levensvatbaarheid bij afkalven-100) +
0,14*(Kalvervitaliteit-100) + 100
 
Klauwgezondheid =0,296 * (Zoolbloeding - 100) + 0,603 * (Mortellaro - 100) +
0,243 * (Stinkpoot - 100) + 0,154 * (Zoolzweer - 100) +
0,124 * (Tyloom - 100) + 0,276 * (Wittelijn defect - 100) + 100

Voeropname:

BVO =1000/940 * (5.9*kg_Vet + 3*kg_Eiwit + 2.43*kg_Lactose)/301 - Drogestofopname
BVK =60.20 * BVO

Exterieur:

Frame(Zb en Rb) =-0,02917*(Hoogtemaata-100)2 + 0,26*(Voorhandb-100) +
0,44*(Inhoudb-100) - 0,02917 *(Kruisligginga-104)2 +
0,35*(Kruisbreedteb-100) + Verhouding(HT-VH-IH)c + 101
Frame(D en Bbl) =0,3*(Hoogtemaat-100) + 0,4*(Voorhande-100) + 0,4*(Inhouda-100) +
0,4*(Kruisliggingd-100) + 0,5*(Kruisbreedtea-100) + 100
 
Type(Zb en Rb) =-0,026*(Voorhandb-100)2 - 0,026*(Inhoudb-100)2 + 0,63*(Openheid-100) +
0,63*(Conditie score-100) + 0,21*(Kruisbreedte-100) + 101
Type(D en Bbl) =-0,0258*(Voorhandb-100)2 - 0,0258*(Inhoudb-100)2 + 0,31*(Openheid-100) +
0,42*(Conditie score-100) + 0,31*(Kruisbreedte-100) + 0,31*(Bespiering-100) + 101
 
Beenwerk =0,23*(Beenstand achter-100) - 0,0325*(Beenstand zijb-102)2 +
0,16*(Klauwhoek-100) + 0,78*(Beengebruik-100) + 100
 
Uier(Zb en Rb) = 0,46*(Vooruieraanhechting-100) + 0,09*(Voorspeenplaatsing-100) - 0,0075*(Speenlengtea-100)2 +
0,18*(Uierdiepteb-100) + 0,46*(Achteruierhoogte-100) + 0,28*(Ophangband-100) -
0,28*(Achterspeenplaatsingd-100) + 100
Uier(D en Bbl) =0,27*(Vooruieraanhechting-100) + 0,27*(Voorspeenplaatsing-100) - 0,0075*(Speenlengteb-100)2 +
0,36*(Uierdiepte-100) + 0,36*(Achteruierhoogte-100) + 0,36*(Ophangband-100) +
0,0075*(Achterspeenplaatsing-100)2 + 100
 
Berekening Totaal/Algemeen voorkomen:
Zwartbont/Roodbont =0,30*(Frame-100) + 0,15*(Type-100) + 0,53*(Uier-100) + 0,53*(Beenwerk-100) + 100
Dubbeldoel/Belgisch Witblauw =0,23*(Frame-100) + 0,15*(Type-100) + 0,45*(Uier-100) + 0,45*(Beenwerk-100) +
0,23*(Bespiering-100) + 100
 
Legenda
a=fokwaarden als optimum inwegen met kwadratische functie,
optimum voor Hoogtemaat, Voorhand, Inhoud, Speenlengte is 100, voor Beenstand zij is 102,
en voor Kruisligging is 104, waarbij fokwaarden die meer dan 12 punten van het optimum afwijken ook op 12 punten afwijking worden gezet.
b= fokwaarden aftoppen boven 104 voor Voorhand, Inhoud en Kruisbreedte, en aftoppen boven 108 voor Uierdiepte
c=verhoudingsgetal voor Hoogtemaat, Voorhand en Inhoud wordt berekend als: 1) bereken gemiddelde van Hoogtemaat,
Voorhand en Inhoud, 2) sommeer absolute verschil van Hoogtemaat,
Voorhand en Inhoud met gemiddelde, 3) bereken verhouding als 4 - som(absolute verschil) x 0,50, 4) verhouding lager dan -4 wordt op -4 gezet.
Dieren met fokwaarden voor Hoogtemaat, Voorhand en Inhoud die weinig verschillen krijgen een beloning voor frame,
en naarmate fokwaarden meer verschillen is er een aftrek van maximaal 4 punten fokwaarde.
d=afdempen bij 92 en lager

Management:

Melkrobot index =0,94 * ( Melkrobot efficiƫntie Inet - 100 ) + 0,57 * ( Melkrobot interval - 100 ) +
0,75 * ( Melkrobot gewenning van vaarzen - 100 ) + 0,28 * ( Uiergezondheid - 100 ) + 100

Erfelijke factoren:

BD+Drager van Bulldog
BD-Niet-drager van Bulldog
BL+drager van van Bovine Leukocyte Adhesion Deficiency (BLAD)
BL-Niet-drager van BLAD
BR+Drager van Black/Red (Telstar factor)
BY+Drager van Brachyspina
BY-Niet-drager van Brachyspina
CD+Drager van Cholerestin Defizit Haplotyp (CDH)
CD-Niet-drager van CDH
CV+Drager van Complex Vertebral Malformation (CVM)
CV-Niet-drager van CVM
D1+Drager van CMD-1 (BWB)
D1-Niet-drager van CMD-1 (BWB)
D2+Drager van CMD-2 (BWB)
D2-Niet-drager van CMD-2 (BWB)
DP+Drager van Deficiency of Uridine Monophosphate Synthase (DUMPS)
DP-Niet-drager van DUMPS
GG+Drager dwerggroei (BWB)
GG-Niet-drager dwerggroei (BWB)
GT+Drager van Gladde Tong
MF+Drager van Mulefoot
MF-Niet-drager van Mulefoot
OT+Drager van Otter
PO*Homozygoot hoornloos
PO+Drager van hoornloosheid (polled)
PO-Niet-drager van hoornloosheid
QT+Drager van scheve staart syndroom (BWB)
QT-Niet-drager van scheve staart syndroom (BWB)
RF+Drager van Rood Factor
RF-Niet-drager van Rood Factor
RT+Drager van RT translocation
TV+Drager van Twentse verlamming
ZN+Drager van Zink gebrek

Verwantschapsgraad:

De verwantschapsgraad van een dier is de mate waarin een dier gemeenschappelijke genen heeft met een bepaalde populatie van hetzelfde ras. Zo wordt een zwarte Holstein Friesian stier alleen vergeleken met zwarte Holstein Friesian koeien. Criteria voor stieren om een verwantschapsgraad te krijgen is dat het een ki-stier moet zijn geboren na 1 januari 1995 en minimaal 87,5% bloedvoering heeft van het desbetreffende ras Verwantschap wordt ook alleen berekend voor de rassen die hun oorsprong hebben in Nederland en Vlaanderen, zoals zwarbtont HF, roodbont HF, MRY, Blaarkop, Fries Hollands, Brandrood, Belgisch Blauw. De berekende verwantschapsgraad wordt in percentage uitgedrukt, als een geheel getal.

Dus als bij een stier een verwantschap van 8 staat, betekent dat hij 8 procent van zijn genen gemeenschappelijk heeft met de koeien van zijn eigen ras.

Relatieve fokwaarden:

In Nederland en Vlaanderen worden fokwaarden van veel kenmerken uitgedrukt op een relatieve schaal. Hierbij is de eenheid van de fokwaarde anders dan de eenheid waarin het kenmerk als observatie is vastglegd. Een relatieve fokwwarde heeft als gemiddelde 100 en een spreiding van 4 punten. Hierdoor zulllen de meeste dieren een fokwaarde hebben tussen 88 en 112 punten.

Frequentie van voorkomen van dieren, bij een gemiddelde fokwaarde van 100:

FokwaardeFrequentie
< 880.1%
88-912.2%
92-9513.6%
96-10468.2%
105-10813.6%
109-1122.2%
>1120.1%